Ιεραρχια : Juxta  Ψ  Les auteurs grecs  Φ  Pindare
Pindare
ø
Pindare, Pythiques
Un mercredi 16 janvier 2008 | Thierry Liotard | 11740 visites
Juxtalinéaire grecque, sur un autre site.
Pindare, Olympiques
Un mercredi 12 janvier 2005 | Thierry Liotard | 2075 visites
Numérisation d’une édition de 1878
Traductions de M. Sommer
115 pages