Ιεραρχια : Juxta  Ψ  Les auteurs latins  Φ  Sénèque
Sénèque
ø
Sénèque, De Vita beata
Un dimanche 16 janvier 2005 | Thierry Liotard | 13971 visites
Numérisation d’une édition non-datée
Traductions de M. J. Baillard
57 pages