Ιεραρχια : Juxta  Ψ  Les auteurs latins  Φ  Tite-Live
Tite-Live
ø
Tite-Live, Histoire romaine XXIII
Un vendredi 10 novembre 2006 | Thierry Liotard | 7608 visites
Numérisation d’une édition non datée
Traductions Uri et Gaucher
132 pages
Tite-Live, Histoire romaine, XXI
Un dimanche 16 janvier 2005 | Thierry Liotard | 7737 visites
Numérisation d’une édition de 1846
Traductions de MM. Uri et Gaucher,
251 pages