Ιεραρχια : Juxta  Ψ  Les auteurs grecs  Φ  St Grégoire de Nysse
St Grégoire de Nysse
ø
St Grégoire de Nysse, Homélie sur les usuriers
Un vendredi 10 novembre 2006 | Thierry Liotard | 1557 visites
Numérisation d’une édition de 1853
Traductions de Sommer
31 pages